[Múa Lân Sư Rồng] Lễ KQĐN 2013-2014 – Tinh Anh P1 | Top World Lion Dance Eye Dotting2013-2014 Eye Dotting Ceremony
Tinh Anh Dragon & Lion Dance Troupe

Lễ Khai Quang Điểm Nhãn năm 2013-2014
Đoàn Lân Sư Rồng Tinh Anh Đường

múa lân | hay nhất | đẹp nhất | khai quang | lân sư rồng | đỉnh
top world | best | lion dance | eye dotting | long-shi | champion
——————————————————————-
Lion dance (simplified Chinese: 舞狮; traditional Chinese: 舞獅; pinyin: wǔshī) is a form of traditional dance in Chinese culture and other Asian countries in which performers mimic a lion’s movements in a lion costume. The lion dance is usually performed during the Chinese New Year and other Chinese traditional, cultural and religious festivals. It may also be performed at important occasions such as business opening events, special celebrations or wedding ceremonies, or may be used to honour special guests by the Chinese communities.
—————————————————————–
Diễn Đàn Lân Sư Rồng Sức Trẻ
Youtube Channel:

Nguồn: https://rumanoffsfinejewelry.com/

Xem thêm bài viết khác: https://rumanoffsfinejewelry.com/giai-tri/

 • wwwseeddp

  bolo35 tuanbolo July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Ink

  Reva Sati July 3, 2020 11:17 am Reply
 • ,

  Anh Luong July 3, 2020 11:17 am Reply
 • ាំតតដ

  Sa Over July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Cho em dô đội múa lân nh máy hai

  aley annie love tommy tv July 3, 2020 11:17 am Reply
 • 🈵🅰️🈹🉐㊗️🈹

  Racky Pizza time July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Ii

  Nadeysa Riksa July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Đe.

  VĂN BÌNH HOÀNG July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Yogabilkis

  Ahmad Maulana July 3, 2020 11:17 am Reply
 • WOW

  ป๋อ ป๋อ July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Mình rât thích coi múa lân

  Thann Kiên July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Cái líp múa lân này hay rê

  Thann Kiên July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Dislike nhiều vậy

  hung vo July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Bang harganya barongsai berapa bang

  Banvinn nasik July 3, 2020 11:17 am Reply
 • – đăng ký vs em với nha ảnh <3

  Lưu Thế Nguyên July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Phim hay

  Hạnh Lưu July 3, 2020 11:17 am Reply
 • D glchi

  dqt1985 July 3, 2020 11:17 am Reply
 • lon qua

  ngoc Camy July 3, 2020 11:17 am Reply
 • 6yy, 1

  Martha Esther July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Hài rê

  Nhi Ngô July 3, 2020 11:17 am Reply
 • nice

  Anisa Safitri July 3, 2020 11:17 am Reply
 • nuce off good

  Anisa Safitri July 3, 2020 11:17 am Reply
 • pantat ayam

  KCK GAMERS GAMING July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Nhiều the hay

  Thanh Dat July 3, 2020 11:17 am Reply
 • H

  Thanh Dat July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Múa lân như cất

  Huong Diem July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Đủ má nó chứ

  Huong Diem July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Hay

  Trânn Nguyễn July 3, 2020 11:17 am Reply
 • vu ngoc tu mua dep day mua ở đâu

  Khau Vu July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Harganya berapa sih?😀😀

  zavky okta 2339 July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Chả có gì đặc sắc 😉😉😉😉

  phước Vlog July 3, 2020 11:17 am Reply
 • dog qua

  Binh Nguyen July 3, 2020 11:17 am Reply
 • ngu bo!👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹😈👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹

  Binh Nguyen July 3, 2020 11:17 am Reply
 • NHIEU RONG VAI

  Đồng Nguyễn July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Hy

  Bắp Trinh July 3, 2020 11:17 am Reply
 • pua hay

  Thu Huynh July 3, 2020 11:17 am Reply
 • Hay day

  Quang thắng July 3, 2020 11:17 am Reply
 • yfeo

  tuyen pham July 3, 2020 11:17 am Reply
 • P

  Xi Bo July 3, 2020 11:17 am Reply
 • ct

  tùng thanh bùi July 3, 2020 11:17 am Reply
 • ui

  Vũ Lê July 3, 2020 11:17 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *